Dokedy mi musia dať zápočtový list?

  

Keď skončím prácu, tak dokedy mi musia dať zápočtový list? Pred mesiacom som skončil v práci, ale ešte mi ho nedali a v novej práci ho pýtajú. Ďakujem.

 

Zdravím. Zápočtový list, teda potvrdenie o zamestnaní, je vám zamestnávateľ povinný vydať pri skončení pracovného pomeru a to aicky, bez toho, aby ste oň žiadali. V zápočtovom liste sa uvádzajú najmä informácie o:

  • dobe trvania pracovného pomeru,
  • doba trvania pracovnej neschopnosti,
  • druhu vykonávanej práce,
  • či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
  • údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
  • údaj o poskytnutí odchodného.

Tieto povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi z § 75 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce. V prípade, že vám potvrdenie nevydal alebo vám ho odmieta vydať, porušuje tým zákon. V danom prípade odporúčam obrátiť sa na Inšpektorát práce. A to aj z toho dôvodu, že zamestnávateľ v tomto prípade zodpovedá za škody, ktoré vám vzniknú nevydaním tohto potvrdenia (napr. kópia potvrdenia sa prikladá k žiadosti o evidenciu uchádzača o zamestnanie na Úrade práce).

Mohlo by vás zaujímať: Mám nárok na voľno, keď sa mi, ako otcovi, narodí dieťa?

(Pôvodný článok 05.12.2018 | Aktualizované 06.04.2023, 17:46)

[nahlás chybu v článku]