Daň z motorových vozidiel pri dlhodobej oprave auta

  

V živnosti mám firemné auto a to bolo teraz kvôli búračke štyri mesiace v oprave. Budem zaň platiť menšiu cestnú daň?

 

Zdravím. Čo sa týka dane z motorových vozidiel, ľudovo cestnej dane, tak sa postupuje obdobne, ako som písal v článku Motorka, vonku sneh, ako to bude s cestnou daňou?

Vychádza sa z § 8 ods. 2 Zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel, podľa ktorého daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k

  • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
  • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • zániku daňovníka bez likvidácie,
  • zmene držiteľa vozidla,
  • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom (požičané auto, auto zamestnanca).

Z daného teda vyplýva, že aj keď ste vozidlo z dôvodu opravy, servisu nepoužívali na podnikanie, nemá to za následok prerušenie/zánik daňovej povinnosti za dané auto.

Iná situácia by nastala, ak by auto bolo hlavný prostriedkom vašej podnikateľskej činnosti a z dôvodu jeho opravy, servisu by ste prerušili vašu podnikateľskú činnosť.

Vtedy by vám daňová povinnosť zanikla ku koncu mesiaca, kedy ste prerušili živnosť a opäť by vznikla obnovením vašej podnikateľskej činnosti (živnosti).

Mohlo by vás zaujímať: Kedy podať daňové priznanie a zaplatiť daň pri pozastavenej živnosti?, Cestná daň pri paušálnych výdavkoch, Jedno auto zamestnanca v dvoch firmách. Ktorá z nich zaplatí cestnú daň?

[nahlás chybu v článku]