Motorka, vonku sneh, ako to bude s cestnou daňou?

  

Dobrý deň. Cez rok som kúpil do mojej eseročky motorku, aby som si urýchlil cestu za klientmi a aj ušetril čo-to na benzíne. Keďže ale je zima, sneh a nedá sa na nej jazdiť, používam zase firemné auto, pokiaľ je sneh. Ako to bude s daňou za auto a motorku? Musím platiť za celý rok, alebo iba za mesiace, ktoré som ich využíval na podnikanie? Auto som využíval minulý rok od januára do apríla, máj až október som používal motorku a od novembra zase auto? Ďakujem.

Zdravím.  Podľa § 8 ods. 2 Zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel (taktiež sa o tom môžete dočítať v článku Ako vypočítať daň a vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 v časti Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?) daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, kedy došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie (na dopravnom inšpektoráte),
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom ak išlo o:
  • používanie vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
  • používanie vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
  • zamestnávateľa, ktorý vyplácal zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla (podmienkou však je, že toto vozidlo sa inak nepoužíva  na podnikanie),

Daňová povinnosť tiež zaniká, ak v zdaňovacom období neboli splnené podmienky, že vozidlo bolo použité na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť a v tomto období taktiež nebolo o vozidle účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla.

Z toho vyplýva, že aj keď ste auto a motorku nejaké obdobie nevyužívali, ešte však neboli splnené zákonom stanovené podmienky pre zánik daňovej povinnosti a táto daňová povinnosť trvá naďalej.

Za auto budete preto podávať daňové priznanie a daň počítať za celý rok. Pri motorke vám vznikne daňová povinnosť od 01.05. a daň budete počítať do konca roka (obdobie máj až december).

[nahlás chybu v článku]