Čo znamená „príležitostné dodanie“?

  

Chcel by som sa opýtať. V zákone o DPH sa píše, že do obratu na platenie DPH sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku. Ako sa má chápať to slovo príležitostne? Je to niekde presne určené alebo sa to posudzuje individuálne? Ďakujem.

 

Zdravím. Iba pre priblíženie, o danej situácii pojednáva § 4 ods. 7 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH: „(…) Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.“

Čo sa týka príležitostného dodania, tak takouto transakciou sa hlavne rozumie transakcia, ktorá:

  • nemá charakter základnej, resp. hlavnej činnosti zdaniteľnej osoby (vášho predmetu podnikania),
  • netvorí značnú časť obratu z celkového obratu zdaniteľnej osoby,
  • zdaniteľná osoba ju nevykonáva opakovane,
  • zdaniteľná  osoba nemá opakujúce sa náklady na zabezpečenie, udržanie a dosiahnutie príjmu z tejto transakcie a  tieto súvisiace náklady netvoria značnú časť celkových nákladov (inak povedané, tieto náklady sú zanedbateľné).

Takéto transakcie sú spravidla posudzované v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Vyššie uvedené body však nemusia platiť súčasne. Ak sú však splnené súčasne, tak sa daná transakcia pokladá za príležitostnú.

Dané príležitostné dodanie nie je nikde presne definované, vychádza sa so všeobecného chápania slova „príležitostne“ – niekedy, občasne. A tiež z toho, že nejde hlavnú činnosť a príjem zdaniteľnej osoby.

Mohlo by vás zaujímať: Definícia živnosti – ako si ju vyložiť?, Deň daňovej slobody od roku 1999 po súčasnosť, Obrat pre platcovstvo DPH 

(Pôvodný článok 10.10.2019 | Aktualizované 29.01.2023, 15:47)

[nahlás chybu v článku]