Ako zaúčtovať prijatý úver v jednoduchom účtovníctve?

  

Dobrý deň. V banke som si ako živnostník vybavil úver. Chcem sa opýtať, že či to mám v účtovníctve aj nejako evidovať, alebo stačí len splácať?

 

Zdravím. Vychádzajúc z § 5 ods. 3 Zákona 628/2007 Z.z. o opatreniach, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva a súčasne z § 15 ods. 4 písm. d) Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve sa prijaté úvery, bez ohľadu ich výšku, veriteľa a spôsob ich poskytnutia (na účet, v hotovosti), účtujú v knihe záväzkov.

Samotné poskytnutie úveru nemá dopad na základ dane (§ 3 ods. 2 písm. b) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) – pôjde teda o príjem neovplyvňujúci základ dane.

Pri splátke úveru je potrebné postupovať v dvoch rovinách, nakoľko splátka sa skladá z istiny (požičanej časti) a úroku (poplatku za požičanie peňazí). Preto je potrebné aj splátku „rozdeliť“ na dve časti:

  • istina – tak, ako nebolo poskytnutie úveru predmetom dane, tak ani splátka istiny nie je predmetom dane – v peňažnom denníku pôjde o výdavok neovplyvňujúci základ dane,
  • úrok – keďže ide o úver, poskytnutý k vašej podnikateľskej činnosti, splátka úroku bude podľa § 2 písm. i) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov považovaná za daňový výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov – v peňažnom denníku pôjde o ostatné výdavky.

Splátku istiny je následne tiež potrebné zaúčtovať ako čiastočnú úhradu záväzku poskytnutého úveru, a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, aby bolo možné preukázať zostatok a stav majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Mohlo by vás zaujímať: Odpis pohľadávky u živnostníka (jednoduché účtovníctvo), Ako zrušiť opravnú položku k pohľadávke?, Kedy má živnostník zdaniť dotáciu z úradu práce?

[nahlás chybu v článku]