Vybudovanie parkoviska – ide o technické zhodnotenie alebo o stavbu?

  

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, že keď máme pri firme náš pozemok a na ňom vybudujeme parkovisko, tak sa jedná o technické zhodnotenie pozemku alebo je to nejaký druh stavby? Ďakujem.

 

Zdravím. Keď na pozemku vybudujete parkovisko, tak nejde o technické zhodnotenie pozemku. Ide o drobnú stavbu nakoľko podľa Zákona 50/1976 Zb. Stavebný zákon:

  • Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie spojenie pevným základom ( 43 ods. 1 písm. a) Zákona).
  • Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie (43a ods. 3 písm. a) a § 139b ods. 8 Zákona).

Podľa Prílohy č. 1 k Zákonu 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa, na základe vyššie uvedeného, zaraďujú parkoviská do 4. odpisovej skupiny s dobou odpisu 12 rokov (Položka 4-16 – Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom).

Mohlo by vás zaujímať: Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť hmotný majetok?, Odpisy auta (limitovaná vstupná cena a využívanie na súkromné účely)

[nahlás chybu v článku]