Ako vplýva nezdaniteľná časť základu dane na mzdu?

  

Dobrý deň, možno je to hlúpa otázka, ale vôbec sa nevyznám v týchto veciach. Mám hrubú mzdu 800 € a je dobre uplatniť si nezdaniteľnú čast základu dane alebo nie? Ako to vplýva na mzdu? Čo to znamená pre mňa?

Zdravím. Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) je suma, ktorá sa vám z vašej mzdy nezdaňuje (berte to ako nejaký „darček“ od štátu). Samotná výška NČZD je vypočítaná ako 19,2-násobok platného životného minima k 01.01. pre daný rok, ktoré je od roku 2014 vo výške 198,09 €.

Ročná suma je 3 803,33 €, mesačne je to 1/12 z tejto sumy, t. j. 316,94 €. Pri vyšších príjmoch sa však táto NČZD znižuje, viď. Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2017.*

* Pre rok 2018 bude výška NČZD už nová, a to 3 830,02 €.

Nárok na NČZD na daňovníka podľa § 11 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je jeden zo zákonných nárokov, ktorého sa nemožno vzdať a akýkoľvek úkon smerujúci k vzdaniu sa takéhoto nároku sa považuje za neplatný.

No ale už je len na vás, či si budete NČZD uplatňovať mesačne (vo výplate) alebo ročne (v ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní). Mesačne si ju však môžte uplatňovať iba:

  • ak nie ste k 01.01. daného roka poberateľkou starobného dôchodku alebo predčasného starobného  dôchodku  zo  sociálneho  poistenia,  starobného  dôchodkového  sporenia  alebo  dôchodku  zo  zahraničného  povinného  poistenia  rovnakého  druhu,  alebo  výsluhového  dôchodku a taktiež, ak vám bol takýto dôchodok spätne k 01.01. daného rok priznaný,
  • u jedného zamestnávateľa a iba na jednu závislú činnosť (pracovnú zmluvu, dohodu).

Uplatňuje sa podpísaním Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu (…). Vo vašom prípade by som uplatňoval NČZD mesačne, keďže váš príjem a z neho ročný základ dane neprekročí hranicu, pri ktorej dochádza k jej znižovaniu.

A na čo má vplyv NČZD? Na vašu čistú mzdu, ktorú dostanete od zamestnávateľa a z nej žijete.

Pri uplatnení NČZD sa vaša mzdy (v základe) vypočíta nasledovne:

Vaša hrubá mzda (800 €) mínus odvody (13,4 % z vašej hrubej mzdy = 107,20 €) mínus nezdaniteľná časť základu dane (316,94 €) vám vytvorí váš základ dane 375,86 € a z toho vypočítate daň (19 %), čo je 71,41 € a túto sumu odvediete do štátu. Vy od zamestnávateľa z 800 € v hrubom dostanete 621,39 € v čistom.

Zdroj: mzdový program Olymp

Pri neuplatňovaní NČZD sa vaša mzdy (v základe) vypočíta nasledovne:

Obdobne, vaša hrubá mzda (800 €) mínus odvody (13,4 % z vašej hrubej mzdy = 107,20 €) vám vytvorí váš základ dane 692,80 € a z toho vypočítate daň (19 %), čo je 131,63 € a túto sumu odvediete do štátu. Vy od zamestnávateľa z 800 € v hrubom dostanete 561,17 € v čistom.

Zdroj: mzdový program Olymp

V prípade, že ste si NČZD neuplatňovali mesačne (buď časť roka alebo celý rok), pričom ste mohli, po ročnom zúčtovaní, ktoré vám urobí zamestnávateľ, alebo po podaní daňového priznania, vám táto „navyše“ zaplatená daň bude vrátená.

Viacej informácií nájdete v Metodickom pokyne k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane.

Mohlo by vás zaujímať: Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2018

(Aktualizované 14.12.2017, 07:50)

[nahlás chybu v článku]