Vodičský preukaz pre zamestnancov. Daňový, či nedaňový náklad pre firmu?

  

Mám takú dilemu. Chceli by sme vo firme preplatiť pár zamestnancom kurz vodičského preukazu, aby mohli jazdiť na autách a zháňať zákazky. Je možné si dať dať tento kurz do nákladov?

 

Zdravím. To, či je daný náklad (alebo výdavok) daňovo uznateľný treba posudzovať podľa § 2 písm. i) Zákona 595/2003 Z.z o dani z príjmov. Takýto náklad musí slúžiť na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, musí byť preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve  daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka. ,

Aj napriek tomu, čo píšete, že vodičský kurz bude vykonaný kvôli vašej podnikateľskej činnosti, by som dané náklady považoval za náklady osobnej spotreby podľa § 21 ods. 1 písm. i) Zákona.

Takéto náklady sú daňovo neuznateľné, do účtovníctva si ich samozrejme dať môžete, ale budú súčasťou položiek zvyšujúcich základ dane (v prípade výdavkov by išlo o výdavky osobnej spotreby, ktoré by nemali vplyv na základ dane).

Je tu však aj druhá možnosť. Ak takéto náklady (výdavky) uhradíte za zamestnanca a máte to dohodnuté napr. v pracovnej alebo kolektívnej zmluve ako nejaký druh zamestnaneckého benefitu, tak podľa § 5 ods. 1 a § 5 ods. 3 písm d) budú predstavovať zdaniteľný príjem zamestnanca, potom budú takéto náklady (výdavky) podľa § 19 ods. 1 daňovo uznateľnými  plnej výške.

Mohlo by vás zaujímať: Pracovné oblečenie – kedy je daňovo uznateľným nákladom (výdavkom)?

(Pôvodný článok 08.08.2017 | Aktualizované 29.09.2019, 11:41)

[nahlás chybu v článku]