Spotreba energie vs. spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

  

Mohli by ste mi vysvetliť, aký je rozdiel medzi účtom 502 spotreba energie a 503 spotreba ostatných neskladovateľných dodávok? Voda je energia, alebo to je neskladovateľná dodávka? Lebo mne to príde ako jedno a zároveň aj druhé. Ďakujem.

 

Zdravím. Treba vychádzať zo Zákona 740/2002 Z.z. Postupy účtovania v sústave PÚ (aj keď, v tomto prípade, sa z nich človek dozvie veľmi málo):

  • na účte 502 – Spotreba energie sa účtujú náklady, napríklad na vodu, paru, plyn a elektrickú energiu,
  • a na účte 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok sa účtujú neskladovateľné nákupy.

Všeobecne sa dá chápať rozdiel medzi účtami 502 a 503 tak, že kým na účte 502 – Spotreba energie sa účtujú náklady spotreby energie na prevádzku (podniku) ako réžie, tak pri účte 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok ide o spotrebu energie ako suroviny (pri výrobe). Takže konečné zatriedenie môže vyzerať nasledovne:

502 – Spotreba energie

  • elektrická energia na osvetlenie, napájanie zariadení, vykurovanie,
  • voda na pitie, splachovanie (na úžitkové účely),
  • plyn na vykurovanie, napájanie zariadení (napr. varenie),
  • teplo na vykurovanie, ohrev vody a pod.

503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

  • ide o spotrebu energie ako vstupnej suroviny,
  • nákup elektrickej energie do rozvodových sietí, prípadne na technologické účely (pri výrobe)
  • nákup vody na technologické účely, prípadne odber vody z vodných tokov (na zavlažovanie pri poľnohospodárskej činnosti), alebo nákup do rozvodových sietí a pod.

Mohlo by vás zaujímať: Ako vypočítať spotrebu auta, keď ju nepoznám?

(Pôvodný článok 14.09.2017 | Aktualizované 01.11.2022, 10:37)

[nahlás chybu v článku]