Príplatok za prácu vo sviatok

  

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať ako to je, keď odrobím v práci sviatok, aká mzda a náhrady mi prináležia??? Ďakujem za skorú odpoveď.

Zdravím. Za prácu vo sviatok vám patrí mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % vášho priemerného zárobku (§ 122 ods. 1 Zákona 311/2001 Z.z. zákonník práce). Teda, ak pracujete vo sviatok, máte nárok na mzdu (ktorú normálne dostávate) a na náhradu mzdy za sviatok (50 % vášho priemerného hodinového zárobku).

Príklad: Vaša hrubá mzda sú 4 €/hod., priemerný hodinový zárobok 3,90 €/hod., vo sviatok odpracujete 8 hodín. Mzda za sviatok bude (4 x 8) + (3,90 x 8) x 0,50 = 32,00 + 15,60 = 47,60 €.

 Kedy máte a kedy nie nárok na náhradu mzdy za sviatok – situácie

  • Ak štátny sviatok pripadne na deň, ktorý je vašim obvyklým pracovným dňom (podľa rozpisu zmien) a tento deň neodpracujete (podľa pokynov zamestnávateľa, napr. že v sviatok sa vo firme nepracuje), tak vám patrí iba náhrada mzdy za ušlý zárobok (niečo ako keď máte dovolenku), ale mzdové zvýhodnenie za štátny sviatok nie.
  • Ak štátny sviatok pripadne na deň, ktorý je vašim obvyklým pracovným dňom (podľa rozpisu zmien) a tento deň odpracujete, patrí vám mzda a aj náhrada mzdy za štátny sviatok (mzdové zvýhodnenie).
  • A v prípade, ak by štátny sviatok pripadol na deň, ktorý nie je vašim obvyklým pracovným dňom (kedy nemáte pridelenú zmenu alebo pri rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase*), tak vám nepatrí ani mzda ani mzdové zvýhodnenie za sviatok.

* rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas je rozloženie pracovného času na 5 dní v týždni, pričom dĺžka pracovných časov v týždni je viac-menej rovnaká a zároveň pracovná doba nepresiahne 9 hodín za deň. Príkladom je zaužívaná „klasika“, kedy zamestnanec pracuje 40 hodín týždenne (pondelok až piatok po 8 hodín) a 2 dni po sebe má nepretržité voľno (sobota, nedeľa).

Ktoré dni sú sviatkami a dňami pracovného pokoja si môžete pozrieť v Zákone 241/1993 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

[nahlás chybu v článku]