Príjem peňazí z reštitúcie

  

Dobrý. Dostala som peniaze z reštitúcie. Musím ich zdaniť? Ďakujem za, dúfam, potešujúcu odpoveď.

Zdravím. Buď vás poteším, alebo nie. Podľa toho, či sa pýtate ako fyzická osoba, alebo za právnickú osobu.

Ak ste peniaze dostali ako fyzická osoba, tak ich zdaňovať nemusíte, sú podľa § 9 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov od dane oslobodené. Prečítať si, čo všetko je oslobodené pre fyzické osoby, môžete tu [»].

Avšak, ak ste ich dostali ako právnická osoba, čo všetko je oslobodené upravuje § 13 toho istého zákona, tento príjem nie je pre vás od dane oslobodený.

[nahlás chybu v článku]