Prejde zariadenie kuchynky pri daňovej kontrole?

  

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či je možné dať si do nákladov zariadenie kuchynky pre zamestnancov kde by sa stravovali. Jedlo nám do prevádzky vozia, tak aby sa dalo kde zjesť, prípadne zohriať. Kúpili by sme mikrovlnku, chladničku, taniere, príbory, poháre, stôl, stoličky, varnú kanvicu a tak. Prešlo by mi to pri daňovej kontrole?

 

Zdravím. Ako sa píše v § 2 písm. i) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, daňovým nákladom je náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných výnosov, preukázateľne vynaložený daňovníkom, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, je daňový výdavok (náklad) uznaný len v pomernej časti v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných výnosov. Pomerné využívanie podľa § 19 ods. 2 písm. t) Zákona môže byť:

  • formou paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely (do daňovo uznateľných nákladov si uplatníte len 80 % z ich celkovej výšky),
  • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu (do daňovo uznateľných nákladov si uplatníte len vami zvolenú časť/percento z ich celkovej výšky, podľa vášho uváženie).

Vyššie uvedené platí všeobecne pre všetky náklady, ktoré by vám do budúcnosti vznikli. Môže sa preto zdať, že zariadenie kuchynky si nemôžete uplatniť do vašich nákladov v plnej výške. Tu sa však môžeme oprieť o Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce, kde § 152, pojednávajúci o stravovaní zamestnancov hovorí, že:

  • zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti (…),
  • zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny (…).

Z daného možno vyvodiť záver, že vybavenie a zariadenie kuchynky slúži na zabezpečenie správneho stravovania (hygiena, ohriatie jedla, skladovanie jedla) a teda takto vynaložené náklady možno považovať za daňovo uznateľné v plnej výške.

Mohlo by vás zaujímať: Rozdiel medzi nákladmi a výdavkami, výnosmi a príjmami, Laktózová intolerancia a obedy v práci

[nahlás chybu v článku]