Práca predavača na živnosť v kamennej predajni

  

Zdravím, môže s.r.o. zamestnávať živnostníka, aby im v kamennej predajni predával tovar za pokladňou? Povedzme že ja som s.r.o. a on živnostník. A ja ho chcem zamestnať v mojom kamennom obchode, aby predával tovar zákazníkom. Aký typ činnosti by musel byť uvedený na faktúre živnostníka pre danú s.r.o., aby to bolo v poriadku? Aký druh živnosti na to musí mať? Zmluva na trvalý prac. pomer neprichádza v úvahu. Možno nejaká dohoda. Vďaka.

 

Zdravím. Takúto prácu vykonávať nemôže, pretože ide o závislú prácu, ktorú § 1 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce definuje ako:

„Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.“

„Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.“

Nakoľko samotný predaj  ako „predavač/predavačka“ v predajni spĺňa všetky znaky závislej práce, jedinou možnosťou je potom nejaká tá dohoda, keď zmluva na trvalý pracovný pomer nepripadá do úvahy.

Mohlo by vás zaujímať: Skúšobná doba pri opätovnom nástupe do tej istej práce, Predĺženie pracovnej zmluvy počas PN-ky

(Pôvodný článok 08.10.2017 | Aktualizované 01.06.2020, 19:51)

[nahlás chybu v článku]