Platenie preddavkov na daň z príjmu pri zlúčení firiem

  

Mám dve firmy a rozmýšľam, že z nich urobím jednu. Pri oboch však platím preddavky na daň. Ako to bude po ich zlúčení? Budú sa platiť, či nie? Ak hej, viete v akej výške? Ďakujem.

 

Zdravím. Čo sa týka platenia preddavkov, tak ak daňovník (vo vašom prípade právnická osoba) vznikne počas kalendárneho roka zlúčením alebo splynutím, tak platí preddavky nasledovne:

ZLÚČENÍM
(spoločnosť A (zánik bez likvidácie) + spoločnosť B = spoločnosť B)

Preddavky na daň sa platia vo výške vypočítanej zo súčtu dane

  • daňovníka zaniknutého zlúčením (A) za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka,
  • daňovníka (B), s ktorým sa zlúčil zaniknutý daňovník (A), za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zlúčeniu.

Spočíta sa teda daň pre výpočet preddavkov za obe firmy (A+B) a následne sa určí platenie preddavkov podľa hranice na jej platenie (viď. Platenie preddavkov na daň z príjmu FO, PO).

SPLYNUTÍM
(spoločnosť A (zánik bez likvidácie) + spoločnosť B (zánik bez likvidácie) = spoločnosť C)

Preddavky na daň sa platia vo výške vypočítanej zo súčtu dane daňovníkov (A, B) zaniknutých splynutím za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníkov.

Opäť sa spočíta daň pre výpočet preddavkov za obe firmy (A+B) a následne sa určí platenie preddavkov podľa hranice na jej platenie.

Mohlo by vás zaujímať: Ktoré preddavky započítať o daňového priznania (PO)?, Musím platiť preddavky za autá, keď som pozastavil živnosť? (doplnené o zmenu od 01.01.2020)

(Zdroj: § 42 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov)

[nahlás chybu v článku]