Ktoré preddavky započítať o daňového priznania (PO)?

  

Od minulého roka som prvýkrát platila za firmu preddavky za rok 2019. Odklad daňového mám teraz do 30.06.2020, takže ich platí stále ďalej. Môžem si preto započítať aj tie preddavky, ktoré som už zaplatila v tomto roku? Vychádzam z toho, že v daňovom priznaní na riadku 1010 je napísané, že sa tam dávajú preddavky do lehoty na podanie daňového priznania.

 

Zdravím. Daný úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie (do lehoty na podanie daňového priznania), ktorý sa uvádza na riadku 1010 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby vychádza, a to je aj pri tom riadku napísané, z § 42 a § 51c ods. 1 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

ice_screenshot_20200219-191810

§ 42 Zákona pojednáva o platení preddavkov – kedy a v akej výške vzniká povinnosť, či musíte platiť preddavky štvrťročne alebo mesačne, dokedy daňovník platí preddavky a pod.

§ 51c Zákona hovorí o tom, že preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu pod ktorý spadáte) v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. A tu je skrytá odpoveď.

Preddavky, ktoré ste platili v roku 2019, teda za 1. až 4. kvartál 2019, sa uvádzajú v daňovom priznaní za rok 2019 do riadku 1010. Tie preddavky, ktoré ste zaplatili už v roku 2020 (aj keď ešte stále v rovnakej výške ako ste platili v roku 2019) sa započítajú do daňového priznania za rok 2020, ktoré sa bude podávať v roku 2021.

Poznámka do lehoty na podanie daňového priznania znamená to, že ak by bol napr. preddavok za 4. kvartál 2019, ktorý je splatný do 31.12.2019, zaplatený až v roku 2020 (z dôvodu, že ste napríklad zabudli, alebo platba neprešla ešte v starom roku), ten by sa stále započítaval do roku 2019, pretože sa ho vecne týka.

Mohlo by vás zaujímať: Platenie preddavkov na daň z príjmu FO, PO

(Pôvodný článok 27.06.2018 | Aktualizované 19.02.2020, 19:25)

[nahlás chybu v článku]