Odvody za zamestnaného dôchodcu

  

Chcel by som zamestnať mamu do mojej firmy ako recepčnú do ubytovne. Už je ale na dôchodku. Niekto mi hovoril, že sa to viacej oplatí, keď ju zamestnám na dohodu, ako na normálnu zmluvu. V čom je rozdiel?

Zdravím. Rozdielov na zváženie je tu viacej.

Prvým z nich vychádza zo Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Vašu mamu, dôchodkyňu, môžete zamestnať na:

 • hlavný pracovný pomer na dobru určitú alebo neurčitú (klasický pracovný pomer bežného zamestnanca, napr. 40-hodinový pracovný týždeň),
 • dohodu o pracovnej činnosti, max. 10 hod. týždenne.

Schválne nepíšem dohodu o vykonaní práce, ktorá je ohraničená na max 350 hod. za kalendárny rok, ale táto dohoda je určená pre vykonanie nejakej úlohy, čiže činnosť, ktorá sa pravidelne neopakuje.

Druhým rozdielom môže byť výška odvodov vychádzajúca zo Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a Zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Ak zamestnáte mamu na:

 • hlavný pracovný pomer, tak nebudete platiť:
  • invalidné poistenie (3 % zamestnanec aj zamestnávateľ),
  • poistenie v nezamestnanosti (1 % zamestnanec aj zamestnávateľ),
 • dohodu o pracovnej činnosti, tak platiť nebudete:
  • invalidné poistenie (3 % zamestnanec aj zamestnávateľ),
  • poistenie v nezamestnanosti (1 % zamestnanec aj zamestnávateľ),
  • nemocenské poistenie (1,4 % zamestnanec aj zamestnávateľ),
  • zdravotné odvody (4 % zamestnanec, 10 % zamestnávateľ).

Od 01.07.2018 je v platnosti novela Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, kde do sumy zárobku dôchodcu 200 € za mesiac budete ako zamestnávateľ za zamestnanca platiť iba úrazové poistenie (0,80 %) a garančné poistenie (0,25 %).

Takže tu môžete ušetriť na odvodoch. Asi toto mal na mysli ten niekto, čo vám hovoril, že sa to viacej oplatí na dohodu.

Tiež pri práci na hlavný pracovný pomer vzniká zamestnancovi nárok na dovolenku, platené voľno pri návšteve lekára, stravné, čo pri dohode nie.

(Zdroj: 311/2001 Z.z. Zákonník práce, Zákon 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, Zákon 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení)

[nahlás chybu v článku]