Obrat pre platcovstvo DPH – opätovné sledovanie obratu pri zrušení registrácie

  

Dobrý deň. Bol som platiteľom DPH, vo februári som požiadal o jeho zrušenie a naposledy platím DPH za mesiac apríl, čo mi určili na daňovom úrade. Ako to je teraz z počítaním obratu? Začínam od mája opäť počítať 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo sa to sleduje tak, že v máji sledujem spätne 12 mesiacov? Ďakujem.

 

Zdravím. Ak dobre rozumiem otázke zaujíma vás, či sledujete

  • obrat od mesiaca máj, teda obdobie 05/2023 – 04/2024, 06/2023 – 05/2024, 07/2023 – 06/2024 atď., alebo
  • obrat spätne v mesiaci máj, teda obdobie 06/2022 – 05/2023, 07/2022 – 06/2023, 08/2022 – 07/2023 atď.

V danom prípade, je potrebné postupovať podľa Zákona 222/2004 Z.z. o DPH, kde sa v § 4 ods. 1 píše: „Zdaniteľná osoba, (…) ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň (…).“

Z daného vyplýva, že ak bolo (bude) vaše posledné zdaňovacie obdobie, za ktoré ste boli povinný podať daňové priznanie k DPH apríl 2023, obrat pre platcovstvo DPH začnete sledovať v mesiaci máj 2023, pričom rozhodujúce bude pre vás obdobie „spätne“, jún 2022 až máj 2023, teda druhá odrážka v možnostiach vyššie.

Mohlo by vás zaujímať: Kde v DP DPH a v KV DPH uviesť vrátenie dane za tovar pre osobnú spotrebu?

[nahlás chybu v článku]