Nové tlačivo daňového priznania DPH od roku 2021

  

Ministerstvo financií SR zverejnilo vzor nového tlačiva daňového priznania k DPH, ktoré sa prvýkrát použije pri podávaní daňových priznaní za obdobie začínajúce najskôr od 01.01.2021 (od zdaňovacieho obdobia 01/2021 resp. 1. štvrťrok 2021).

Tieto zmeny v tlačive súvisia so schválenou novelu Zákona o DPH. Viac v článku Navrhované zmeny v Zákone o DPH na rok 2021.

Čo bude v novom daňovom priznaní zmena?

  1. Pôvodné riadky 11 a 12 sa po novom budú uvádzať v riadkoch 9 a 10.
  2. Ostatné pôvodné riadky 13 až 27 sa náležite prečíslujú na riadky 11 až 25.
  3. V novom daňovom priznaní DPH sa pridávajú riadky 26 a 27, ktoré súvisia s 25a – Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby.
  4. V novom daňovom priznaní DPH sa pridáva riadok 29 súvisiaci s § 53b – Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.
  5. Ostatné pôvodné riadky 29 až 34 sa náležite prečíslujú na riadky 30 až 35.
  6. Pôvodné riadky 35 a 36, ktorú súviseli s nadobudnutím a dodaním tovaru prvým odberateľom pri trojstrannom obchode sa v novom daňovom priznaní DPH vypúšťajú.
  7. Ostatné pôvodné riadky 37 až 38 sa náležite prečíslujú na riadky 36 až 37.

dph20vs21

(Zdroj: mfsr.sk)

[nahlás chybu v článku]