Nezotrvanie v práci počas výpovednej doby

  

V terajšej robote som dal výpoveď, ale výpovedná doba mi uplynie až na konci októbra. Novú robotu už mám, kde som mal nastúpiť 01.11., ale volal mi zamestnávateľ, že či by sa mi dalo nastúpiť už začiatkom októbra, prípadne aj skôr. Ak by som tam nastúpil skôr, môže mi terajší zamestnávateľ siahnuť na výplatu?

 

Zdravím. Výpovedná doba je nástroj ochrany, ktorý slúži nielen pre zamestnanca v prípade, že dostane výpoveď, aby si našiel novú prácu a nejako sa zariadil, ale aj pre zamestnávateľa, aby si tiež našiel náhradu za zamestnanca, či už z vlastných radov, alebo niekoho nového, prípadne prerozdeliť prácu medzi zamestnancov. Teda tiež nejako sa zariadiť. Avšak na situáciu, na ktorú sa pýtate, myslí aj Zákon  311/2001 Z.z. Zákonník práce.

Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Ak však zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby. Takýto nárok na náhradu však musí byť písomne dohodnutý v pracovnej zmluve, inak je neplatný.

Preto je potrebné si prečítať vašu pracovnú zmluvu, či ste pri jej podpise súhlasili aj s niečím takýmto. Ak nie, zamestnávateľ nemá nárok od vás žiadať peňažnú náhradu. Ak áno, tak vám zamestnávateľ môže pri zúčtovaní výplaty vykonať zrážku, prípadne, ak by výška zrážky nepostačovala na úhradu peňažnej náhrady a vy by ste ju odmietli doplatiť, má právo si ju vymáhať aj súdne.

(Zdroj: § 62 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce)

Mohlo by vás zaujímať: Aké môžu byť následky pri neospravedlnenej absencií v práci?, Mám nárok na voľno pri hľadaní nového zamestnania?

(Pôvodný článok 17.10.2018 | Aktualizované 27.08.2020, 19:57)

[nahlás chybu v článku]