Aké môžu byť následky pri neospravedlnenej absencií v práci?

  

Dobrý deň. Potreboval som súrne z rodinných dôvodov deň voľna v práci, ale u nás si musíme dovolenku nahlasovať aspoň týždeň dopredu a vedúci mi ju nechcel podpísať. Tak som povedal, že aj tak neprídem, lebo nemôžem. On mi zase povedal, že keď neprídem, dá mi absenciu. Čo z toho môžem mať?

Zdravím. Ak ide o vašu neospravedlnenú absenciu – zameškanú pracovnú zmenu/pracovný deň v práci, tak zamestnávateľ má podľa § 109 ods. 3 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce nárok vám krátiť vašu dovolenku o 1 až 2 dni pričom, ak bez ospravedlnenia zameškáte kratší čas ako je vaša pracovná zmena, tak sa jednotlivé neospravedlnené zameškané časy sčítavajú.

Ďalším vašim postihom je to, že vás zamestnávateľ odhlási zo sociálneho a zdravotného poistenia za daný zameškaný deň. Počas tohto dňa sa stávate samoplatiteľom zdravotného poistenia t.j., ste povinný sa nahlásiť do vašej zdravotnej poisťovne a za daný deň si sám zaplatiť zdravotné poistenie.

No a najväčším postihom pre vás môže byť až prepustenie z práce, kvôli porušeniu pracovnej disciplíny. Tu však treba podotknúť, že je nutné poznať vnútorné predpisy daného zamestnávateľa ako v nich rieši takúto situáciu, či pôjde iba o menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, kedy by ste dostali napomenutie s prípadným varovaním o možnom prepustení v prípade, že sa situácia bude opakovať*, alebo pôjde už o závažné porušenie pracovnej disciplíny, kedy s vami môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer (§ 68 ods. 1 písm. b) Zákona).

* Pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede (§ 63 ods. 1 písm. e) Zákona).

[nahlás chybu v článku]