Stravné, stravné lístky od 01.06.2023

  

Aj keď ešte len od začiatku roka 2023 platí nová výška stravného, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo predbežnú informáciu na jeho opätovné zvýšenie.

Po jej schválení bude platiť nová výška stravného od 01.06.2023 nasledovne:

Tuzemské pracovné cesty

  • 7,30 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty (aktuálne 6,80€),
  • 10,90 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty (aktuálne 10,10 €),
  • 16,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty (aktuálne 15,30 €).

Minimálna výška stravného lístka

Minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste, t. j. 5,48 € (aktuálne 5,10 €).

Minimálna výška povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca

Podľa § 152 ods. 3 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín.

Po novom bude teda musieť zamestnávateľ prispievať:

  • minimálne 3,01 € (aktuálne 2,81 €),
  • maximálne 4,02 € (aktuálne 3,74 €).

(Zdroj: slov-lex.sk)

[nahlás chybu v článku]