Stravné, stravné lístky od 01.01.2023

  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo predbežnú informáciu na opätovne nové výšky súm stravného. Pripomeňme si, že stravné sa tento rok zvyšovalo od 01.05. a následne od 01.09.2022.

Po schválení novely zákona bude toto nové stravné v platnosti od 01.01.2023.

Tuzemské pracovné cesty

  • 6,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty (aktuálne 6,40 €),
  • 10,10 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty (aktuálne 9,60 €),
  • 15,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty (aktuálne 14,50 €).

Minimálna výška stravného lístka

Minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste, t. j. 5,10 € (aktuálne 4,80 €).

Minimálna výška povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca

Podľa § 152 ods. 3 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín.

Po novom bude teda musieť zamestnávateľ prispievať:

  • minimálne 2,81 € (aktuálne 2,64 €),
  • maximálne 3,74 € (aktuálne 3,52 €).

(Zdroj: slov-lex.sk)

[nahlás chybu v článku]