Musím podávať kontrolný výkaz pri registrácii podľa § 7 resp. § 7a?

  

Musím ako platiteľ DPH dane registrovaný podľa § 7a podávať tiež kontrolný výkaz, keď nakupujem zo zahraničia?

 

Zdravím. Čo sa týka registrácie podľa § 7 resp. § 7a podľa Zákona 222/2004 Z.z. o DPH, tak sa nejedná o plnohodnotné platcovstvo DPH. Inak povedané, aj keď máte niektoré povinnosti skutočného platcu DPH, ako je napr. zasielanie súhrnného výkazu, daňové priznanie k DPH, odvedenie dane štátu, podľa Zákona platcom DPH nie ste.

Preto ani v prípade, kedy ste povinný podať daňové priznanie k DPH, nebudete podávať kontrolný výkaz k DPH. Ten je povinný podávať iba platiteľ: „Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.“ (§ 78a Zákona)

(Pôvodný článok 12.04.2018 | Aktualizované 14.05.2021, 17:38)

[nahlás chybu v článku]