Musím dať výplatnú pásku zamestnancom, ktorí nepracovali?

  

Dobrý deň prajem. Mám pár študentov brigádne pracujúcich u mňa, ktorí mi balia tovar, keď je toho veľa a ja nestíham. Za október som však nepotreboval na prácu žiadneho z nich, takže nemali žiadnu výplatu. Musím im dať výplatnú pásku, keď nič nemajú alebo nie? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

 

Zdravím. V § 130 ods. 5 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce sa píše: „Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce (…)“.

Následne je potrebné si definovať, čo je vyúčtovanie mzdy. Podľa § 118 ods. 2 Zákona je mzda „peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu (…)“.

Keďže vaši dohodári v daný mesiac nepracovali, tak od vás nemali žiadne plnenie, preto ste im ani nerobili žiadne vyúčtovanie mzdy a teda nie ste povinný im dať výplatnú pásku.

Obdobne by to platilo aj v prípade zamestnanca, ktorý by bol dlhodobo na PN-ke a nemal by od vás žiadne plnenie, napr. náhradu mzdy za prvých 10 dní práceneschopnosti.

Pozn.: V praxi je však zaužívané, že dohodárom resp. zamestnancom sa sa poskytuje aj nulová výplatná pásky, aby mali pokryté všetky mesiace, počas ktorých u vás pracovali.

Mohlo by vás zaujímať: Ako vplýva nezdaniteľná časť základu dane na mzdu?

(Pôvodný článok 07.11.2017 | Aktualizované 21.11.2021, 19:25)

[nahlás chybu v článku]