Môžem platiť preddavky už v nižšej 15 %-nej sadzbe?

  

Keď viem, že za rok 2020 nedosiahnem obrat 100 000 eur, tak budem potom platiť 15 %-nú daň z príjmu mojej eseročky namiesto 21 %. Môžem si teda preddavky už teraz prepočítať a platiť tak menšie?

 

Zdravím. Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov hovorí v § 42 ods. 6 jasne:

„Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona.“

Tu je dôležitá formulácia pri použití sadzby dane (…) uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň.

Z daného teda vyplýva, že preddavky na rok 2020 budú stále prepočítavané s 21 %-nou sadzbou dane. 15 %-ná sadzba sa použije až pri daňovom priznaní za rok 2020 a platení preddavkov na rok 2021 (samozrejme za splnenia podmienok).

Samozrejme, stále tu existuje možnosť požiadať Finančnú správu o platenie preddavkov inak podľa § 42 ods. 10 Zákona.

Mohlo by vás zaujímať: Platenie preddavkov na daň z príjmu FO, PO, Platenie preddavkov na daň z príjmu pri zlúčení firiem

[nahlás chybu v článku]