Kedy sa spočítavajú hodiny strávené na pracovnej ceste počas dňa?

  

Minulý týždeň ma riaditeľ poslal cez jednu pracovnú zmenu na 3 pracovné cesty ku zákazníkom. Dohromady som na ceste strávil nejakých 7 hodín. Ale nič som za to nedostal, žiadne cestovné náhrady. Keď som bol naposledy pred pol rokom cez deň na jednej pracovnej ceste, tak som tam bol menej hodín a dostal som za to zaplatené. Nemal by som aj teraz dostať zaplatené? Ďakujem.

 

Zdravím. V tejto situácii je potrebné poznať náplň vašej práce podľa pracovnej zmluvy, pretože od toho sa aj do značnej miery odvíja postup pri vyplácaní cestovných náhrad. Tou zásadnou podmienkou je, či povaha vášho povolania má za následok častú zmenu vášho pracoviska. Pojednáva o tom Zákon 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

V § 5 ods. 4 písm. a) zákona sa píše, že ak zamestnanec vykoná počas kalendárneho dňa viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest. Podmienkou však je, že povaha práce zamestnanca musí mať za následok častú zmenu pracoviska.

U vás je síce splnená podmienka, že súčet vašich 3 pracovných ciest je 5 hodín a viac, ale (pravdepodobne, vychádzajúc z kontextu vašej otázky) nie je splnená podmienka povahy práce (častá zmena pracoviska). To je dôvod prečo sa vaše hodiny strávené na pracovnej ceste počas dňa nesčítavajú a prečo vám aj váš zamestnávateľ nevyplatil žiadne cestovné náhrady.

Pozn: Podľa § 4 Zákona zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, alebo aj náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu.

Mohlo by vás zaujímať: Ubytovanie pri pracovnej ceste nad sumu určenú zamestnávateľom, Príplatok za sobotu a nedeľu pri zahraničnej pracovnej ceste

(Pôvodný článok 25.03.2019 | Aktualizované 30.07.2022, 15:20)

[nahlás chybu v článku]