Dokedy môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane za rok 2021?

  

Ak ste zamestnanec a v roku 2021 ste mali iba príjem zo závislej činnosti (zamestnania), môžete najneskôr do utorka, 15.02.2022, požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Vyhnete sa tak podávaniu daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, ktoré by ste inak museli podať v prípade, že bol váš príjem za minulý rok vyšší ako 2 255,72 €.

Tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti nájdete napr. na stránke Finančnej správy. Poučenie na vyplnenie je súčasťou tlačiva. Vo veľa firmách však túto iniciatívu prevezme zamestnávateľ – mzdová účtovníčka, účtovník – tlačivo pripravia a vy ho len podpíšete.

V prípade, že ste počas roka mali viacero zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania môžete ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov, ktorý je platiteľom dane.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania je potrebné doručiť zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnete na jej doručení elektronickými prostriedkami. So žiadosťou je potrebné predložiť aj všetky potvrdenia o príjmoch od ostatných zamestnávateľov.

Pozn.:
Požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane môžete aj v prípade, že ste v roku 2020:

  • podnikali (živnosť, SZČO) a z tohto podnikania ste v roku 2020 nedosiahli žiadny príjem a ani nevykázali daňovú stratu,
  • získali nepeňažnú výhru, ale z dôvodu hranice oslobodenia ju nemusíte zdaňovať (informácie nájdete v článku Zdaňovanie nepeňažnej výhry).

Mohlo by vás zaujímať: Oprava ročného zúčtovania dane daňovým priznaním

(Zdroj: § 38 Zákona 595/003 Z.z. o dani z príjmov)

[nahlás chybu v článku]