Daňové priznanie DPH za zomrelého samostatne hospodáriaceho roľníka

  

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Známi bol samostatne hospodáriaci roľník, kvartálny platca DPH. Dňa 29.01.2019 zomrel a daňový úrad mu jeho konto zablokovalo. Je nutné podať za január DPH, ak ešte v roku 2019 má nejaké prijaté faktúry? Vystavené faktúry nemal. Ak áno, akou formou by sme to mali podať, ak konto má už prázdne, dá sa do neho prihlásiť, ale všetká komunikácia je vymazaná – konto je prázdne. Ďakujem za odpoveď.

 

Ak sa po úmrtí platiteľa nepokračuje v podnikaní, tak povinnosti právneho nástupcu sú upravené v § 83 ods. 3 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH. Ten je povinný podať za platiteľa daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení posledného zdaňovacieho obdobia a v tej istej lehote je povinný túto daň (ak vyšla) zaplatiť. Posledným zdaňovacím období je obdobie, v ktorom došlo k úmrtiu platiteľa.

Vašou povinnosťou bude teda podať daňové priznanie DPH za obdobie január 2019 do konca apríla 2019.

V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie vzniká právnemu nástupcovi daňová povinnosť podľa § 81 Zákona – do pozornosti dávam hlavne povinnosť vrátiť odpočítanú daň z platieb za nespotrebované tovary a služby.

Keďže uplynutím posledného zdaňovacieho obdobia zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň, tak v takomto prípade, keďže daňové priznanie podáva osoba, nie je ani povinnosť podať daňové priznanie k DPH elektronicky. Je možné ho priniesť osobne, alebo zaslať ho poštou.

Mohlo by vás zaujímať: Čo s pohľadávkou, keď odberateľ zomrel?, Daňový bonus otca na syna a syna na svoje dieťa

[nahlás chybu v článku]