Ako účtovať nákup a výdaj stravných lístkov pre zamestnancov u živnostníka?

  

Pracujem ako živnostník a chcem zamestnať 1-2 ľudí lebo už nestíham. Viem, že im musím zabezpečiť stravu, ale ja im budem dávať stravné lístky. Účtovníctvo si robím sám, ale stravné lístky mám ako účtovať? Ak by sa vám dalo nejako to zhrnúť, aby som sa podľa toho mohol potom orientovať, by som bol rád. Ďakujem.

 

Zdravím. Postup od nákupu stravných lístkov až po ich výdaj sa môže zdať mierne komplikovaný, ale nie je to nič zložitého.

Nákup stravných lístkov

Faktúru za stravné lístky zaevidujete cez evidenciu záväzkov. Tá obsahuje províziu s DPH a sumu, ktorá tvorí hodnotu stravných lístkov. Sumu provízie bez DPH (ak ste platcom DPH), alebo sumu provízie aj s DPH (a nie ste platcom DPH) zaúčtujete ako výdavok za službu. Sumu, ktorá tvorí hodnotu stravných lístkov zaúčtujete ako výdavok na priebežnú položku.

Úhradu faktúry môžete vykonať buď v hotovosti alebo cez bankový účet. Prípadne aj iným spôsobom, napr. zápočtom, ak je taká možnosť.

Evidencia cenín

Pre prehľad o množstve stravných lístkov a ich hodnote je dobré viesť si ich stav, nákup a výdaj cez evidenciu cenín (§ 6 ods. 11 Oznámenia 628/2007 Z.z. o postupoch účtovania v sústave JÚ). Pri nákupe teda do tejto evidencie pridáte nové nakúpené stravné lístky (hodnota stravných lístkov na faktúre).

Keďže ceniny predstavujú inú formu finančných prostriedkov, je potrebné ich zaúčtovať do peňažného denníka ako príjem z priebežnej položky a tým sa stav priebežných položiek vyrovná (§ 4 ods. 1. písm. a) Postupov).

Vydanie stravných lístkov zamestnancom

Podľa nároku na počet stravných lístkov pre zamestnancov rozdelíte ich hodnotu v pomere 45 %, ktoré hradí zamestnanec (sťahuje sa mu z jeho mzdy) a 55 %, ktoré hradí zamestnávateľ. Účtovanie bude prebiehať ako výdavok cez peňažný denník, kde

  • suma vo výške 45 % hodnoty stravných lístkov bude iný výdavok neovplyvňujúci základ dane,
  • suma vo výške 55 % hodnoty stravných lístkov bude ostatný výdavok odpočítateľný od základu dane.

Tento úbytok taktiež zaznačíte do evidencie cenín.

Mohlo by vás zaujímať: Výška stravného od 01.06.2018 po novom, Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2019

[nahlás chybu v článku]