5 týždňov dovolenky pri narodení dieťaťa

  

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, ako to je s týždňom dovolenky navyše, keď sa narodí dieťa. S manželkou čakáme v máji prírastok. Teraz mám nárok na 4 týždne dovolenky, ale keď sa narodí dieťa, tak budem mať nárok na ďalší týždeň dovolenky, teda za tento rok 5 týždňov, alebo sa ten týždeň nejako rozpočítava? Ďakujem.

 

Zdravím. Riešenie vašej situácie je možné nájsť v Zákonníku práce. Konkrétne v § 103 Zákona, kde sa píše:

  • Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne.
  • Dovolenka zamestnanca, ktorý (…) sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov.
  • Zamestnancovi, ktorý sa začne alebo prestane trvale starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, zvýšenie dovolenky za kalendárny rok (…) patrí v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka.

Z daného teda vyplýva, že nárok na ďalší týždeň dovolenky sa počíta pomerne. Existujú však aj situácie, kedy zamestnávateľ (ako benefit) pridelí zamestnancovi nárok na celý týždeň dovolenky, a tak zamestnanec má v roku, kedy sa mu narodí dieťa nárok na celých 5 týždňov dovolenky.

To, aby vám zamestnávateľ priznal ďalší (piaty) týždeň dovolenky, nie je aika. Zamestnávateľovi musíte preukázať starostlivosť o dieťa. Tú viete preukázať napríklad rodným listom dieťaťa, čestným vyhlásením, rozhodnutím súdu,… Až následne odo dňa preukázania starostlivosti o dieťa máte nárok na zvýšený počet dní dovolenky.

Príklad:
Dieťa sa vám narodí 22.05.2022. Zamestnávateľovi vydokladujete starostlivosť o dieťa 02.06.2022. Podľa zákona máte nárok na pomernú časť dovolenky za počet dní od 02.06. do 31.12.2022 t.j. za 213 dní. Výpočet teda bude: 5 dní / 365 dní v roku * 213 dní starostlivosti o dieťa  = 2,918 dní, po zaokrúhlení 3 dni.
V praxi však zamestnávateľ zväčša prizná nárok na dovolenku odo dňa narodenia dieťaťa, t.j. od 22.05.2022. Prípadne za celý rok, t.j. od 01.01.2022.

Mohlo by vás zaujímať: Môžem dať dovolenku, keď zamestnanec na ňu ešte nemá nárok?, Ako sa vypočíta dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase?

[nahlás chybu v článku]