Zdaňovanie predaja nehnuteľnosti

  

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať ohľadom dane za predaj nehnuteľnosti. Predajná suma je 149 000 €, nadobúdacia bola 53 000 €. Rozdiel je 96 000 €. To musím vydokladovať inak platíme daň z 96 000 € ? Nehnuteľnosť mám menej ako 5 rokov. 80 000 € je hypotéka, tú vyplatím z predaja nehnuteľnosti. Tá sa neráta do nákladov? Ďakujem.

 

Zdravím. Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia (§ 9 ods. 1 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov). Keďže vy do tejto kategórie nespadáte, musíte zdaniť príjem z predaja. Ako však sama píšete, zdaňuje rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou. To však nie je všetko. § 8 ods. 5 Zákona vymenúva, čo všetko si môžete uplatniť ako výdavok pri predaji nehnuteľnosti. Patrí tu:

  • kúpna cena preukázateľne zaplatená za vec – preukázateľne zaplatená kúpna cena nehnuteľnosti,
  • finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie (rekonštrukciu), opravu a údržbu nehnuteľnosti,
  • úroky z hypotekárneho alebo stavebného úveru, alebo iného úveru súvisiace s obstaraním tejto nehnuteľnosti alebo úroky z účelového úveru na bývanie, ktorý má v zmluvných podmienkach uvedené obstaranie tejto nehnuteľnosti,
  • ďalšie výdavky súvisiace s predajom ako sú poplatky za zrušenie úverovej zmluvy, poplatky za predčasné splatenie úveru, vedenie úverového účtu, zriadenie záložného práva, správne poplatky na katastri.

Samotné splátky istiny úveru si nie je možné uplatniť ako výdavok pri predaji nehnuteľnosti.

Nasledujúci rok po predaji podáte daňové priznanie FO typ B, kde v VIII. Oddiely v Tabuľke č. 3 do riadku 2 vpíšete úhrn príjmov z predaja nehnuteľnosti a úhrn všetkých výdavkov* súvisiacich s nehnuteľnosťou. Uvádzate ich aj v tom prípade, ak by sa výška príjmu a výdavkov rovnala a na zdaňovanie by vám vyšla nula.

*Výška výdavkov sa uvádza maximálne do výšky príjmu z predaja (na zdaňovanie vám nemôže vyjsť strata, teda záporné číslo).

Čo sa týka dokladovania výdavkov, tie nie je potrebné prikladať k daňovému priznaniu (nie sú jeho prílohou). Je ale potrebné si ich uchovať. V prípade daňovej kontroly vás môže daňový úrad vyzvať na ich predloženie (zdokladovanie príjmu a výdavkov).

Mohlo by vás zaujímať: Uplatnenie výdavkov pri predaji nehnuteľnosti

(Pôvodný článok 01.11.2018 | Aktualizované 04.09.2022, 18:27)

[nahlás chybu v článku]