Výška stravného od 1.12.2016 po novom

  

(aktualizované 06.04.2017, 17:07)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pripravilo Opatrenie o sumách stravného, ktoré je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Cieľom opatrenia je zvýšenie sumy stravného od 1.12.2016 a ďalej pre rok 2017. Týmto opatrením by sa zvýšila výška stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška stravných lístkov, minimálna výška povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a stravné pre ZSČO nasledovne:

Tuzemské pracovné cesty

  • 4,50 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty,
  • 6,70 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty,
  • 10,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty.

Minimálna výška stravného lístka

Minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste, t. j. 3,38 €.

Minimálna výška povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca

Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce (311/2001 Z.z.) musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Po novom teda bude musieť prispievať minimálne 1,86 € a maximálne (čo je povinný) 2,48 €.

(zdroj: employment.gov.sk)

(Aktualizované 03.01.2018, 11:39)

[nahlás chybu v článku]