Vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti počas korony

  

Dobrý deň, chcem sa spýtať v prípade keď spĺňam podmienky na vyplatenie 50 % podpory v nezamestnanosti to znamená, že keďže v roku 2020 bolo 6 mesačné obdobie predĺžene na 7 mesiacov podpory, bude mi po 3 mesiacoch na úrade vyplatených 50 % z tých zvyšných 4 mesiacov? Čiže ak ratám príklad, že keby zostanem na úrade a mesačne mi príde napr. 580 €, za tie 4 mesiace dostanem 2 320 €, ale ak požiadam o jednorazové vyplatenie, tá čiastka sa zníži o polovicu? Ďakujem.

 

Zdravím. Čo sa týka predĺženia podporného obdobia, to bolo ku dnešnému dňu predĺžené už o dva mesiace. To znamená, že dávka v nezamestnanosti, ktorej čerpanie by plynulo počas krízovej situácie, sa predlžuje ďalej.

Ak sa pýtate na vyplatenie 50-tich percent zo zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti, tu vám odporúčam článok Vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti, kde som sa danej téme venoval. Ale v skratke áno, ak by ste požiadali o vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti, zostávajúci počet mesiacov poberania dávky by sa vynásobil výškou dávky v nezamestnanosti, ktorú poberáte (uvádzate 580 €) a výsledná suma by sa ponížila na polovicu.

A teraz k otázke, či sa do zostávajúcej časti podporného obdobia zarátava aj predĺžené obdobie počas koronavírusu. Zákonodárci pri tvorbe zákona ohľadom predĺženia obdobia poberania podpory mysleli aj na túto situáciu a v Prechodných ustanoveniach počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v § 293et píše:

„(…) sa do zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti nezahŕňa predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti.“

Z daného teda vyplýva, že pre vyplatenie zostávajúcej časti dávky v nezamestnanosti sa uplatňuje obdobie 6-tich mesiacov – ako za „bežného stavu“.

Mohlo by vás zaujímať: Dávka v nezamestnanosti na Slovensku pri práci v zahraničí (EÚ), Mám nárok na celú dávku v nezamestnanosti alebo len časť?

[nahlás chybu v článku]