Vrátenie výplaty v hotovosti

  

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Ak zamestnanec dostal výplatu na bankový účet. Výplata sa mu však omylom zaslala 2x. Jednu vráti v hotovosti. Je potrebné prijať výplatu aj do VRP? Alebo stačí len vypísať príjmový doklad. Ďakujem.

 

Zdravím. Zákon 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice pojednáva v § 3 o povinnosti evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient (ORP, VRP) a to nasledovne:

„Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí (…)“

Tržbou sa rozumie platba prijatá z predaja tovaru (akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom) alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť.

Samotné vrátenie duplicitne vyplatenej mzdy nespĺňa podmienku ani tovaru, ani služby. Preto takto vrátenú mzdu nie ste povinná zaevidovať prostredníctvom ORP či VRP pokladnice. Ako potvrdenie stačí vypísať príjmový pokladničný doklad.

Mohlo by vás zaujímať: Minimálna mzda v roku 2022 + tabuľka podľa koeficientu minimálnej mzdy, Mám správny stupeň náročnosti práce a výšku mzdy?

[nahlás chybu v článku]