Takto budú komunikovať FO a PO s daňovými úradmi po novom

  

Podľa plánu mali od januára budúceho roka (2018) povinnosť komunikovať s daňovými úradmi resp. Finančnou správou všetky fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby. Neskôr sa uvažovalo s posunom termínu pre fyzické osoby – podnikateľov o pol roka, na júl 2018. Po vlne kritiky štát nakoniec ustúpil a zaviedol toto navrhované prechodné obdobie.

Podľa novelizovaného daňového poriadku budú od 01.07.2018 musieť všetky fyzické osoby – podnikatelia komunikovať s daňovými úradmi už len elektronicky. Teoreticky teda, ak nebudete nič od daňového úradu potrebovať (alebo on od vás), prvýkrát budete zasielať daňové priznanie elektronicky až roku 2019 (do konca januára daň z motorových vozidiel a potom daň z príjmov za rok 2018).

Pre právnické osoby sa nič nemení, ich povinnosť komunikovať s daňovým úradom bude od 01.01.2018, teda prvým takýmto podaním pravdepodobne bude daň z motorových vozidiel za rok 2017.

[Zdroj: živé.sk]

[nahlás chybu v článku]