Elektronická komunikácia s daňovým úradom pre všetkých podnikateľov od roku 2018

  

V novele Zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) Ministerstvo financií Slovenskej republiky navrhlo, aby sa povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami vzťahovala aj na všetky daňové subjekty, ktoré sú právnickými osobami zapísanými v obchodnom registri alebo fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi.

To znamená, že od budúceho roka by mali povinnosť komunikovať s daňovým úradom resp. Finančnou správou všetci podnikatelia. Aj drobní živnostníci. Výnimka je stanovená len pre fyzické osoby registrované pre daň z príjmov iba z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti (čo nie je živnosťou). Tie nebudú povinné komunikovať elektronicky.

Zákon by mala nadobudnúť účinnosť 01.01.018.

Mohlo by vás zaujímať: Takto budú komunikovať FO a PO s daňovými úradmi po novom

[Zdroj: slov-lex.sk]

[nahlás chybu v článku]