Stavebné práce v Česku vykonané slovenským podnikateľom pre slovenského podnikateľa

  

Dobrý deň. Sme slovenská firma, platci DPH a fakturujeme stavebné práce vykonané na nehnuteľnosti v Česku druhej slovenskej firme, tiež platcom DPH. Ako máme vystaviť faktúru, s alebo bez DPH? Ďakujem.

 

Zdravím. Ako prvé je potrebné si určiť miesto dodanie služby. Z toho bude následne aj známe, ktorému štátu patrí daň (DPH).

Podľa § 16 ods. 1 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH je miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane (…) služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Z daného teda možno určiť, že daň bude patriť Českej republike. Preto je potrebné sa informovať na tamojších úradoch o nutnosti a postupe registrácie za platcu DPH.

Vychádza sa aj z ustanovenia § 6c ods. 2 Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, podľa ktorého osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo plnění, na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění.

Preto je potrebné, aby aspoň jedna firma – buď vy alebo váš odberateľ – bola v Českej republike registrovaná ako platca DPH a daň aj do českej pokladnice odviedla.

Aké situácie môžu nastať?

V Českej republike sa registruje vy. Následne vystavíte pre svojho odberateľa faktúru s českou DPH, ktorú odvediete českému daňovému úradu. Zaplatenú DPH si potom váš odberateľ môže vyžiadať od Českej republiky formou refundácie – Podať žiadosť o vrátenie dane v inom členskom štáte podľa § 55f a § 55g Zákona.

V Českej republike sa registruje váš odberateľ. Faktúru v tomto prípade vystavíte pre bez DPH a prenesiete daňovú povinnosť na odberateľa, ktorý daň v Českej republike odvedie.

Registrovaný budete v Českej republike obaja. Faktúra bude opäť vystavená bez DPH a dôjde k prenosu daňovej povinnosti. Podobne ako u nás (Prenos daňovej povinnosti – stavebné práce).

Mohlo by vás zaujímať: Stavebné práce vykonané na Slovensku českým živnostníkom. Ako to je s DPH?

[nahlás chybu v článku]