Samozdanenie pri kúpe na bločik v obchode

  

S kolegom mám taký spor. Od 01.01.2018 sa už neuplatňuje limit 5 000 eur na komodity colného sadzobníka a odberateľ musí vykonať samozdanenie. Keď je tovaru kúpený na faktúru, tak tá je vystavená bez dane, ale čo v prípade, keď kúpim niekde taký tovar na bločik a predajú mi ho s daňou? Na to sa to nevzťahuje?

 

Zdravím. Z daného teda predpokladám, že ste platcom DPH. Ako píšete, od 01.01.2018 nadobudla účinnosť novela Zákona 222/2004  Z.z. o DPH, kde sa, okrem iného, zrušil limit 5 000 € na prenos daňovej povinnosti na odberateľa pri

  • dodaní tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu (§ 69 ods. 12 písm. f)),
  • dodaní tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka (§ 69 ods. 12 písm. g)).

Spoločný colný sadzobník nájdete »TU«

Ako sa píše v § 69 ods. 1 Zákona, osobou povinnou platiť daň správcovi dane je platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku. A ďalej, už v spomínanom odseku 12, sú uvedené dodania, pri ktorých je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň.

Z daného teda možno vyvodiť, že aj pri takto kúpenom tovare, kde je na bločku uvedený rozpis základ dane + DPH, je nutné vykonať samozdanenie, pričom takto uvedenú DPH na bločku si uplatniť (odpočítať) nemôžete. Teda vykonáte iba odvod dane. Samozrejme, existuje aj možnosť (v praxi využívaná) požiadať predajcu o opravu takéhoto pokladničného dokladu.

 [nahlás chybu v článku]