Pripravuje sa rozšírenie príspevku na rekreáciu zamestnancov (návrh neprešiel)

  

S účinnosťou od 01.01.2019 bol do Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce v § 152a zavedený príspevok na rekreáciu zamestnancov.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov sú povinný na žiadosť zamestnancov, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, poskytnúť im tento príspevok.

Príspevok na rekreáciu je v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok.

osu-rekreacny-poukaz

Od 01.01.2021 sa však plánuje zmena.

Navrhuje sa rozšírenie tohto príspevku tak, že právny nárok naň by mal každý zamestnanec. Vypustila by sa tak podmienka zamestnávať viac ako 49 zamestnancov. Ostatné podmienky sa plánuje ponechať.

Nakoniec, po dnešnom hlasovaní (23.10.2019), návrh zákona neprešiel. Ako poslanci hlasovali si môžete pozrieť na nrsr.sk.

(Zdroj: nrsr.sk)

[nahlás chybu v článku]