Ortopedická obuv pre pracovníkov

  

Dobrý deň. Spracovávam účtovníctvo pre externé firmy a narazila som u jednej spoločnosti na to, že majú faktúru od spoločnosti Protetika za nákup ortopedickej obuvi. Konateľ tej firmy mi povedal, že to kupoval zamestnancom. Len nikde neviem naisto nájsť, či to môžem dať do daňovo uznateľných nákladov alebo nie. Aký názor máte na to Vy? Prípadne, kde mám hľadať informácie? Vopred ďakujem.

 

Zdravím. Pri ortopedickej obuvi, ktorá bola kupovaná pre zamestnancov som toho názoru, že ide o daňovo uznateľný náklad firmy (v prípade živnostníka/SZČO o daňovo uznateľný výdavok).

Vychádzam z ustanovenia § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, kde medzi daňovo uznateľné náklady patria náklady na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk.

Taktiež podľa § 6 ods. 3 písm. a) Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu.

V neposlednom rade netreba zabudnúť ani na Nariadenie vlády Slovenskej republiky 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, kde v § 1 ods. 2 Nariadenia je uvedené, že osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.

Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov je uvedený v Prílohe č. 1 – bod 6.5 Ortopedická obuv.

Mohlo by vás zaujímať: Vodičský preukaz pre zamestnancov. Daňový, či nedaňový náklad pre firmu?, Pracovné oblečenie – kedy je daňovo uznateľným nákladom (výdavkom)?

(Pôvodný článok 01.10.2019 | Aktualizované 23.06.2022, 19:53)

[nahlás chybu v článku]