Odpisovanie licencie priemyselného vlastníctva (patentu)

  

Dobrý deň. Som živnostník a kúpil som si licenciu priemyselného vlastníctva, tak to je napísané v zmluve, ale ide vlastne o poplatok za používanie ich patentu. Platnosť je na 7 rokov a dal som za ňu 12 000 €. Len teraz neviem, či si to môžem dať do výdaju všetko naraz, alebo sa to musí nejako po rokoch rozpočítavať?

 

Zdravím. Podľa § 10 ods. 4 písm. c) Postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva sa takéto licencie považujú za nehmotný majetok. V nadväznosti na § 22 ods. 7 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je dlhodobým majetkom majetok, ktorého výška je vyššia ako 2 400 € a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Z toho môžeme určiť, že do výdavkov vám cena nepôjde naraz, ale postupne počas rokov. Teraz ešte určiť, koľko rokov to bude.

V tom nás usmerní § 28 ods. 4 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ktorý hovorí o tom, že „nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku“. Teda, koľko rokov toto oprávnenie/licenciu budete využívať, na toľko rokov jej sumu rozdelíte.

Zjednodušene to pre vás znamená, že celkovú sumu za licenciu (12 000 €) rozdelíte na počet mesiacov, počas ktorých máte právo na využívanie tohto patentu (7 rokov = 84 mesiacov) a tak si vypočítate mesačný odpis. V danom roku si potom uplatníte do výdaju cez interný doklad tento mesačný odpis vynásobený počtom mesiacov v roku využívania licencie.

Príklad: Licenciu ste kúpili v priebehu augusta 2021. Odpisy si uplatníte nasledovne:

  • za rok 2021 si uplatníte odpis za 5 mesiacov (august až december),
  • v rokoch 2022 až 2027 každý rok za 12 mesiacov (január až december),
  • a v roku 2028 odpis za vyšných 7 mesiacov (január až júl)

a to všetko bez ohľadu na to, kedy došlo k vašej úhrade za túto licenciu priemyselného vlastníctva.

Mohlo by vás zaujímať: Aký je rozdiel medzi obchodnou prirážkou a maržou?

(Pôvodný článok 29.04.2018 | Aktualizované 28.08.2021, 11:54)

[nahlás chybu v článku]