Navrhovaná novela Zákona 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

  

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa ocitla novela Zákona 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Predložilo ju Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Účinnosť by mala nadobudnúť 01.01.2018. Čo by sa malo upraviť?

V súčasnosti je nelegálnym zamestnávaním akékoľvek oneskorené prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne. Zámerom návrhu zákona je, aby nelegálnym zamestnávaním nebolo určité krátke oneskorené prihlásenie zamestnanca do tohto registra.

Po novele by malo byť za nelegálne zamestnávanie považované nesplnenie si prihlasovacej povinnosti až po 7-mich dňoch od uplynutia lehoty na splnenie tejto povinnosti (podľa Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení).

To by však neplatilo, ak by sa v tejto 7-dňovej lehote vykonala kontrola a v čase jej začatia by nebola splnená prihlasovacia povinnosť. V takom prípade by išlo naďalej o nelegálne zamestnávanie.

Ako to teda bude vyzerať?

  • Ak príde kontrolný orgán po čase, kedy zamestnanec začal vykonávať svoju činnosť, no v lehote 7-mich dní a zistí, že zamestnávateľ si ešte nesplnil prihlasovaciu povinnosť, konštatuje nelegálne zamestnávanie.
  • Ak si však zamestnávateľ splní oznamovaciu povinnosť v lehote uvedených 7-mich dní a stihne tak spraviť pred výkonom kontroly, kontrolný orgán nemôže konštatovať nelegálne zamestnávanie.
  • Ak si zamestnávateľ splní túto povinnosť až po lehote 7-mich dní alebo si ju nesplní vôbec, v takom prípade nebude chránený a  kontrolný orgán, bez ohľadu na čas výkonu kontroly, bude konštatovať nelegálne zamestnávanie, a to aj spätne.

[Zdroj: Slov-Lex]

[nahlás chybu v článku]