Stravné, stravné lístky od 01.09.2022

  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo nové výšky súm stravného platné od 01.09.2022.

Tuzemské pracovné cesty

  • 6,40 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty (predtým 6,00 €),
  • 9,60 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty (predtým 9,00 €),
  • 14,50 € pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty (predtým 13,70 €).

Minimálna výška stravného lístka

Minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste, t. j. 4,80 € (predtým 4,50 €).

Minimálna výška povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca

Podľa § 152 ods. 3 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín.

Po novom bude teda musieť zamestnávateľ prispievať:

  • minimálne 2,64 € (predtým 2,48 €),
  • maximálne 3,52 € (predtým 3,30 €).

(Zdroj: slov-lex.sk)

[nahlás chybu v článku]