Náklady na prenajaté auto

  

Dobrý deň. Mám eseročku a chcem si prenajať auto od inej eseročky, aby som ho používal na podnikanie. V prípade, že budem potrebovať dať niečo na aute opraviť, môžem si to potom dať do nákladov? Budem platiť cestnú daň?

 

Zdravím. S najväčšou pravdepodobnosťou bude nájomná zmluva uzatvorená podľa § 630 až § 637 Zákona 513/1991 Z. Obchodný zákonník.

V samotnej zmluve je následne potrebné dohodnúť všetky zmluvné podmienky, teda taktiež aj rozsah nákladov, ktoré znáša prenajímateľ a ktoré nájomca.

Následne, na základe takto uzatvorenej zmluvy, je možné uplatniť alebo neuplatniť náklady do daňovo uznateľných nákladov podľa § 2 písm. i) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, a to podľa toho, či ide o náklady na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Čo sa týka povinnosti platenia dane, tú platiť nebudete, nakoľko v technickom preukaze je zapísaná ako držiteľ vozidla iná právnická osoba a táto právnická osoba využíva toto vozidlo na podnikanie (prenajíma vám ho z čoho dosahuje výnosy).

Mohlo by vás zaujímať: Čo s cestnou daňou po skončení podnikania?, Jedno auto zamestnanca v dvoch firmách. Ktorá z nich zaplatí cestnú daň?

[nahlás chybu v článku]