Náklady na prenajaté auto

  

Dobrý deň. Mám eseročku a chcem si prenajať auto od inej eseročky, aby som ho používal na podnikanie. V prípade, že budem potrebovať dať niečo na aute opraviť, môžem si to potom dať do nákladov? Budem platiť cestnú daň?

 

Zdravím. S najväčšou pravdepodobnosťou bude nájomná zmluva uzatvorená podľa § 630 až § 637 Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Tieto paragrafy sa zaoberajú zmluvami o nájme dopravných prostriedkov.

Samotná zmluva má podľa zákona obsahovať všetky podmienky (zmluvné podmienky), teda aj rozsah nákladov, ktoré znáša prenajímateľ a ktoré znáša nájomca.

Následne, na základe takto uzatvorenej zmluvy, je možné uplatniť si alebo neuplatniť si náklady ako daňovo uznateľné podľa § 2 písm. i) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, a to podľa toho, či ide o náklady na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, alebo nie.

Čo sa týka povinnosti platenia dane z motorových vozidiel, tú platiť nebudete, nakoľko v technickom preukaze je zapísaná ako držiteľ vozidla iná právnická osoba a táto právnická osoba využíva toto vozidlo na podnikanie (prenajíma vám ho z čoho dosahuje výnosy).

Mohlo by vás zaujímať: Čo s cestnou daňou po skončení podnikania?, Jedno auto zamestnanca v dvoch firmách. Ktorá z nich zaplatí cestnú daň?

(Pôvodný článok 24.05.2021 | Aktualizované 17.07.2022, 16:55)

[nahlás chybu v článku]