Môže materskú poberať otec či mama matky?

  

Dobrý deň. Momentálne som na materskej, ale keď mi skončí, rada by som sa vrátila do práce. Manžel pracuje v zahraničí a zarobí lepšie ako by bola materská, aj je to komplikovanejšie s jeho prácou, tak on na ňu nechce ísť. Môže ísť na ňu napríklad môj otec alebo mama?

 

Zdravím. Základnými podmienkami na vznik nároku na materskú dávku (materské) u iného poistenca ako matky je, že sa môže čerpať najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa a v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol tento iný poistenec nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Iným poistencom, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti môže byť:

  • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
  • otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
  • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
  • otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok,
  • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo
  • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Ak by materskú chcel poberať váš otec alebo mama, išlo by o „fyzickú osobu, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu“. Aby k tomu mohlo dôjsť, bolo by potrebné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.

Možnosť tu teda je, či však ide o schodnú cestu, na to si musí odpovedať každý sám.

Mohlo by vás zaujímať: Mám nárok na voľno, keď sa mi, ako otcovi, narodí dieťa?, Obmedzenie zárobkovej činnosti brigádnikovi

(Zdroj: § 49 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení)

(Pôvodný článok 22.07.2019, Aktualizované 17.06.2020,16:27)

[nahlás chybu v článku]