Invalidný dôchodca a evidencia na úrade práce

  

Dobrý deň. Ako to je s Úradom práce, keď som na polovičnom invalidnom dôchodku a na konci roka končím v práci? Musím sa zaregistrovať alebo nie? Ďakujem.

 

Zdravím. Na začiatok treba dodať, že byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie je právom občana, nie jeho povinnosťou. Každá osoba však musí byť zdravotne poistená, či už ako:

  • zamestnanec/dohodár (zdravotné poistenie sa odvádza zo mzdy),
  • živnostník/SZČO (zdravotné poistenie si platí sám),
  • samoplatiteľ,
  • poistenec štátu (zdravotné poistenie platí štát).

Vaša situácia po skončení práce, ak nebudete mať ďalšiu prácu alebo nezačnete podnikať, bude „poistenec štátu“.

Podľa  § 71 Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení „je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou“.

Ak ste teda uznaná za invalidnú osobu, v situáciách keď nepracujete, nepodnikáte, stávate sa poistencom štátu. A preto pre vás nie je dôležité, či budete evidovaná na úrade práce alebo nie. Zdravotné poistenie bude za vás platené tak či tak.

Čo by však rozhodujúce mohlo byť, je určitá výhoda byť evidovaným na úrade práce. Ak vám váš zdravotný stav umožňuje pracovať, chcete pracovať a hľadáte si vhodné zamestnanie, evidovaním na úrade práce môžete:

  • rýchlejšie získať ponuku práce (aj keď, povedzme si pravdu, ponuky práce na úrade práce bývajú väčšinou smiešne),
  • využiť možnosti rekvalifikačných kurzov,
  • využiť možnosti príspevkov pre vás
  • využiť možnosť príspevkov pre zamestnávateľa (tí radi využívajú dotácie od štátu na vytvorenie pracovného miesta a zamestnanie nového zamestnanca)
  • „vylepšiť“ štatistiku Ministerstvu práce tým, že budete v systéme nezamestnaných.

Vo vašej situácii by som preto rozhodne využil možnosť evidovania sa.

Mohlo by vás zaujímať: Kedy má živnostník zdaniť dotáciu z úradu práce?, Mám nárok na podporu (dávku v mezamestnanosti), keď som dal výpoveď?

(Zdroj: Zákon 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení)

(Pôvodný článok 29.11.2017 | Aktualizované 30.10.2021, 18:33)

[nahlás chybu v článku]