Fakturovať darčekové poukážky s alebo bez DPH?

  

Chcem začať ponúkať mojim zákazníkom možnosť zakúpiť si darčekové poukážky, ktoré budú môcť u mňa v posilňovni využiť. Len keď ich chcem predávať neviem, či na pokladničný doklad to nahadzovať aj s DPH alebo bez dane. Viete mi povedať ako sa to robí?

 

Zdravím. Pri takomto predaji darčekových poukážok treba vychádzať z toho, či sa jedná o ceniny alebo nie.

Ceniny sú definované ako krátkodobý finančný majetok (doba použitia je menšia ako 1 rok), ktorý je ekvivalentom peňažnej hotovosti. Ide najmä o poštové známky, kolky, zakúpené stravné lístky do prevádzkární verejného stravovania, telefónne karty a obdobné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania. Poukážka by sa dala chápať tiež ako cenina.

Dôležité je tiež ale sledovať aj účelovosť daných darčekových poukážok.

Ak by poukážky boli vydávané v určitej hodnote, napr. 10 €, 20 €, 30 € a pod., a bolo by možné ich ľubovoľné využitie vo vašej posilňovni, napr. dobiť si vstupy, kúpiť si permanentku, pomôcky na cvičenie, nápoje, výživové doplnky, časopisy atď., pričom by dopredu nebola známa hodnota dane (napr. na časopisy je sadzba dane 10 %), potom by sa dali takéto poukážky považovať za ceniny a daňová povinnosť, teda odvedenie DPH, by podľa § 19 ods. 1 a  ods. 2 Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnote nastalo až dňom dodania tovaru alebo služby.

Ak by však poukážky boli vydané bez hodnoty, napr. že by išlo o poukaz na mesačnú permanentku, prípadne by boli aj v nejakej hodnote, napr. 20 €, ale dali by sa využiť iba na konkrétny účel, napr. len na dobitie vstupov a bola by dopredu známa sadzba dane, tak v takomto prípade by sa nejednalo o ceniny a daňová povinnosť by vám vznikla podľa § 19 ods. 4 Zákona dňom prijatia takýchto platieb.

Mohlo by vás zaujímať: Môžem si dať darčekové poukážky do nákladov?, Musia alebo nemusia mi vydať zo stravného lístka?

(Pôvodný článok 28.09.2018 | Aktualizované 23.05.2021, 15:21)

[nahlás chybu v článku]