Faktúra do tretej krajiny, tovar doručený do krajiny EÚ. Ako s DPH?

  

Dobrý deň, chcela by som vedieť ako bude s DPH. Naša firma platí DPH a ideme predať v dohľadnej dobe tovar do tretej krajiny (mimo EÚ). Tovar ale vlastne neopustí územie EÚ, aby sa to celé urýchlilo, tak ho dodáme priamo tam, kde by aj skončil, do Francúzska. Prepravovať to bude doručovacia firma. My teda budeme fakturovať do tretej krajiny, ale fakturovať s či bez DPH?

Zdravím. Zákon 222/2004 Z.z. o DPH hovorí, že „ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, je (miestom dodania) miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať.“ (§ 13 ods. 1 písm a)).

Vo vašom prípade, ak preprava začína na území SR, potom daňová povinnosť vzniká na území SR. Avšak, ak sú splnené podmienky pre oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH, napr. že nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte (treba si prečítať podmienky), vtedy vy, ako slovenský platiteľ dane dodáte tovar bez DPH (faktúru vyhotovíte bez slovenskej DPH) a tovar bude zdanený v krajine nadobudnutia, vo Francúzsku.

V prípade, že by nadobúdateľ nebol osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte, neboli by splnené podmienky podľa § 43 zákona o DPH a faktúru by ste vystavili so slovenskou DPH.

[nahlás chybu v článku]