Faktúra od Alzy

  

Dobrý deň. Robím si sám jednoduché účtovníctvo a kupoval som si počítač od Alzy. Zarazila ma tam však jedna vec a to, že firma má českú adresu, ale slovenské IČ DPH, pričom na faktúre je uvedená 0 % DPH. Ja som ale platca DPH, to mám faktúru nahodiť bez DPH? Poradíte?

Zdravím. Keďže Alza je firma, ktorá má sídlo v Česku, ale podniká aj na Slovensku, je preto u nás registrovaná  ako „zahraničná osoba“ (§ 5 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH) s prideleným slovenským IČ DPH.

Od 1.1.2016 je účinná novela Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, kde v § 69 ods.2 je uvedené, že „zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku“.

Faktúra je preto vystavená s nulovou DPH, pričom na faktúre musí byť uvedená slovná formulácia typu „prenos daňovej povinnosti“ (tá tam uvedená je). Vykonáte preto tuzemské samozdanenie – DPH priznáte vy, odvediete ju do štátu, ale zároveň si ju aj uplatníte. Vyjde vás to teda nula k nule.

[nahlás chybu v článku]