Značka: prenesenie daňovej povinnosti

Plány EÚ k preneseniu daňovej povinnosti k dodávkam tovarov a služieb

  

V súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. A o čom v ňom ide? Predkladaný návrh má za následok duálne uplatňovanie systému DPH, t.j. do hodnoty transakcie 10 000 € by platiteľ dane uplatnil bežný systém zdanenia…